Notaris - Notarissen - Notaristarieven - Notariskantoor - Notariskosten - Notaris .se - Notaris.se - Notariskantoren

NOTARIS .SE

Notaris .SE - dé Search Engine


Notaris .SE :: simpel en toegankelijk voor iedereen!
Notaris .se: dé website voor alle juridische onderwerpen die met notarissen te maken hebben! Gebruik de search engine (zoekmachine), kies een 'Hoofdonderwerp' in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze. Notaris .se maakt het makkelijk!

A
aandelen
aangifte recht van successie
advocaat
aflossingsvrije hypotheek
afwikkeling nalatenschap
akte
akte van levering
akte van overlijden
akte van verdeling
algehele gemeenschap van goederen
algemene volmacht
annuiteitenhypotheek
appartement
appartementsrecht
appartementsrechten
ascendent
ascendenten

B
b.v.
beeindiging samenwonen
begrafenis
begrafenis kosten
belasting
belastingbesparing
belastingen
beleggingshypotheek
beneficiair aanvaarden
beneficiaire aanvaarding
beperkte gemeenschap
besloten vennootschap
bewind
bijzonder registergoed
bloedverwant
bloedverwanten
bloot eigendom
boedelkosten
bouwproject
broncode
bv

C
centraal testamentenregister
certificering
certificering aandelen
certificering onroerend goed
codicil
commanditaire vennootschap
conflictoplossing
crematie
crematie kosten

D
deponeren
deponering
deurwaarder
diensten van de notaris
doelvermogen

E
echtgenoot
echtgenote
echtgenoten
echtscheiding
echtscheidingsnotaris
een huis kopen
een huis schenken
een huis verkopen
eenmanszaak
eigen vermogen
eigen woning
eigendomsoverdracht
erfdeel onthouding
erfdelen
erfenis
erfenis aanvaarden
erfenis accepteren
erfenis beneficiair aanvaarden
erfenis kavelen
erfenis verwerpen
erfenis weigeren
erfenis zuiver aanvaarden
erfgenaam
erfgenamen
erfgenamen volgens de wet
erflater
erfrecht
erfstelling
erven
escrow
estate planner
estate planning
executeur
executeur benoemen
executeur testamentair
executeur-testamentair
executiewaarde

F
finaal verrekenbeding
firma
fiscaal partnerschap
fiscale partners
flits scheiding
flitsscheiding

G
gehuwd
geld lenen
geldlening
gemeenschap van goederen
gemeenschappelijk vermogen
geregistreerd partners
geregistreerd partnerschap
geregistreerde partner
geschillenbeslechting
getrouwd
goed doel
goede doelen
gouden handdruk

H
handtekening legaliseren
holografisch testament
homohuwelijk
huis
huis huren
huis kopen
huis kopen zonder makelaar
huis verkopen
huishoudelijk reglement
huishoudkosten
huurbeding
huurcontract
huurkosten
huurovereenkomst
huurwoning
huwelijk
huwelijk internationaal
huwelijkse voorwaarden
huwelijksvermogensrecht
huwelijksvoorwaarden
hybride hypotheek
hypotheek
hypotheek oversluiten
hypotheekakte
hypotheekrente
hypotheekrenteaftrek
hypotheekschuld
hypotheekvormen

I
inboedel

J
juridisch adviseur
jurist

K
kadaster
kandidaat notaris
kandidaat-notaris
kinderen
koopakte
koopcontract
koopovereenkomst
koper
koper van een huis
kosten koper
kosten van huishouding
koude uitsluiting
krediethypotheek

L
langstlevende echtgenoot
langstlevende partner
langstlevendentestament
legaat
legalisatie handtekening
legataris
legaten
legitieme portie
legitimarissen
legitimatiebewijs
levensverzekering
levering
levering aandelen
leveringsakte
lineaire hypotheek
loterij

M
maandlasten
maatschap
makelaar
mediation
mediationclausule
mediator
minuut
moderne levenhypotheek

N
n.v.
naamloze vennootschap
nalaten
nalatenschap
nalatenschap aanvaarden
nalatenschap afwikkelen
nalatenschap buitenland
nalatenschap verwerpen
nalatenschap weigeren
nationale hypotheekgarantie
natuurlijke persoon
NHG
nieuw erfrecht
nieuwbouw
nieuwbouwproject
nieuwe notariswet
notariele aansprakelijkheid
notariële akte
notaris
notaris kantoor
notaris klerk
notaris kosten
notaris tarieven
notariskantoor
notariskantoren
notarisklerk
notariskosten
notarissen
notaristarieven
nv

O
offerte
offerte aanvraag
offerte aanvragen
onder bewind stellen
onderbewindstelling
ondernemen
onderneming
ongehuwd samenwonen
onterven
openbare registers
openbare verkoop
oprichting
oprichting BV
oprichting NV
oprichting stichting
ouderlijke boedelverdeling
overdracht
overdracht aandelen
overdracht van een huis
overdrachtsbelasting
overledene
overlijden
overlijdensakte
overlijdensrisicoverzekering

P
partnerpensioen
partners
partnerschapsvoorwaarden
pensioen
pensioenverevening
pensioenvoorzieningen
periodiek verrekenbeding

R
recht van hypotheek
recht van overpad
rechtspersonen
rechtspersoon
rechtsverkeer
registergoed
registergoederen
reglement van splitsing

S
samenlevingscontract
samenlevingskontrakt
samenlevingsovereenkomst
samenlevingsvormen
samenwonen
scheiden
scheiding
scheiding bemiddeling
scheiding mediation
scheiding van tafel en bed
scheidingsbemiddeling
scheidingsmediation
schenken
schenking
schenking aan kinderen
schenking op papier
schenking van een huis
schenkingen
slotverrekenbeding
source code
spaarhypotheek
splitsing
staat van aanbrengsten
stamrecht BV
stamrecht-bv
statuten
statutenwijziging
stichting
successie
successie aangifte
successie-aangifte
successieaangifte
successiebelasting
successierecht
successierechten

T
testamenenregister
testament
testament langstlevende
testament opmaken
testament opstellen
testament uitsluitingsclausule
testamenten algemeen
testateur
traditionele levenhypotheek
transport
transportakte
trouwen
trusted third party
TTP

U
uitgifte aandelen
uitsluitingsclausule
uitvaart
uitvaart kosten
universal life principe

V
veiling
vennootschap onder firma
verblijvingsbeding
verdeling nalatenschap
vereniging
vereniging van eigenaars
verklaring van erfrecht
verklaring van executele
verkoper
verkoper van een huis
vermogen
vermogensbeheer
versterferfrecht
volmacht
voogdij
voorlopig koopcontract
voorlopige akte van levering
voorlopige koopakte
voorlopige koopovereenkomst
voorrecht van boedelbeschrijving
vruchtgebruik
vruchtgebruik testament
vruchtgebruiktestament

W
werknemers-deelneming
wet voorkeursrecht gemeenten
wettelijke erfgenamen
wettelijke verdeling
wettelijke vererving
woning
woninginrichting

Z
zakelijk
zuiver aanvaardenLater nog eens terug komen op notaris .se?
Voeg notaris .se toe aan de favorieten van
je browser
door hier te klikken.
Notaris .se: jouw notaris site!Disclaimer: Hoewel wij onze best doen de gegevens op deze site zo goed
mogelijk geupdate te houden, zijn wij niet aansprakelijk voor
onjuistheden en fouten op deze site.

© 2006 Notaris.SE
- contact: info *apenstaartje* notaris *punt* se