Huwelijkse voorwaarden - Notaris - Notarissen - Notaristarieven - Notariskosten - Notaris .se - Notaris.se

NOTARIS .SE

Notaris .SE - dé Search Engine


Notaris .SE :: huwelijkse voorwaarden

Notaris .se: dé website voor alle juridische onderwerpen die met notarissen te maken hebben! Gebruik de search engine (zoekmachine), kies een 'Hoofdonderwerp' in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze. Notaris .se maakt het makkelijk!

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden :: Gerelateerde onderwerpen: algehele gemeenschap van goederen , gemeenschap van goederen , gemeenschappelijk vermogen , huwelijksvoorwaarden , trouwen

Huwelijkse voorwaarden: algemene informatie

Huwelijkse voorwaarden: als een huwelijk wordt voltrokken zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, ontstaat van rechtswege een gemeenschap van goederen. Dit wil zeggen dat het vermogen en alle bezittingen van de echtgenoten door het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk worden.

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij je kun je deze gemeenschap van goederen beperken en zelfs geheel uitsluiten.

Bij het opstellen van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden heb je een grote contractsvrijheid. Dit houdt in dat de wet slechts op enkele onvermijdelijke verplichtingen na, een grote flexibiliteit toestaat.

Huwelijkse voorwaarden: waarom?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom echtgenoten liever trouwen op huwelijkse voorwaarden dan in algehele gemeenschap van goederen. Het belangrijkste kenmerk van is de spreiding van risico gedurende het huwelijk. Een aantal van de meest voorkomende redenen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden zijn:

• Verrekening verlies in verdiencapaciteit
Je kunt met huwelijkse voorwaarden regels stellen omtrent het verlies in 'verdiencapaciteit', dat een rol gaat spelen indien één van de partners de opvoeding van kinderen voor zijn/haar rekening neemt.

• Verdeling van toekomstige inkomsten
Je kunt met huwelijkse voorwaarden je wensen met betrekking tot het verdelen van toekomstige inkomsten en vermogen vastleggen.

• Verrekening huishoudkosten
Ook de huishoudkosten kunnen aan de orde komen en je huwelijkse voorwaarden. Hoe worden de kosten van de huishouding verdeeld over de echtgenoten en welke kostenposten vallen er allemaal onder de kosten van huishouding? Dit zul je in je huwelijkse voorwaarden moeten vastleggen om eventuele problemen te voorkomen.

• Echtgenoten met een onderneming
Door te trouwen op huwelijkse voorwaarden kan voorkomen worden dat beide echtgenoten hun privé-vermogen kwijtraken als gevolg van het failissement van de onderneming. Maar Huwelijkse voorwaarden kunnen echter ook dienen als bescherming voor de onderneming: je kunt de onderneming van één van de partners beschermen tegen de schulden die de andere partner heeft of nog gaat maken en je kunt de onderneming beschermen tegen de gevolgen van een echtscheiding.

• Bescherming van privé-vermogen tegen gedragingen van de echtgenoot
Door te trouwen op huwelijkse voorwaarden kan voorkomen worden dat één van de echtgenoten in zijn of haar privé-vermogen wordt aangetast door de gedragingen van de andere echtgenoot.

• Verdeling vermogen bij echtscheiding
In de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden wordt opgenomen hoe het vermogen van de echtgenoten verdeeld wordt en verdeeld blijft. De echtgenoten houden ieder een stuk privé-vermogen.

• Afspraken over je pensioen
je kunt in de huwelijkse voorwaarden regels vastleggen omtrent het verdelen van het ouderdomspensioen en van het nabestaandenpensioen in het geval van een echtscheiding.

• Verzorging van de overblijvende partner na overlijden
Je kunt in de huwelijkse voorwaarden afspraken vastleggen over de verzorging van de langstlevende partner na het overlijden van een van de echtgenoten.

Huwelijkse voorwaarden: vormen en inhoud

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt ook voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Er zijn gelukkig een aantal veel voorkomende vormen van huwelijkse voorwaarden, zodat toch een overzichtelijke uiteenzetting is te maken:

• Koude uitsluiting
De huwelijkse voorwaarden variant 'koude uitsluiting' houdt in, dat de echtgenoten uitsluitend de verplichte financiële verantwoordelijkheden tegenover elkaar ('het nodige') dienen te voldoen. De inkomens en uitgaven van de echtgenoten worden niet verrekend. Er is bij deze vorm van huwelijkse voorwaarden dus géén sprake van een gemeenschap van goederen. Bij de huwelijkse voorwaarden 'koude uitsluiting' is er vaak een groot risico voor één van de partners om zonder eigen vermogen achter te blijven in het geval er een scheiding plaatsvindt. Deze vorm van huwelijkse voorwaarden is dus niet voor iedereen even geschikt.

• Verrekenstelsels: periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding
In plaats van huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting, kun je er ook voor kiezen om de privé-vermogens gescheiden te houden en de inkomsten uit arbeid (wél aangeven wat daaronder wordt verstaan!) aan het eind van ieder jaar verplicht te verrekenen. Dit beding in de huwelijkse voorwaarden wordt het periodiek verrekenbeding genoemd. Het wordt in de praktijk vaak uitgevoerd door de inkomens van beide partners op een gezamenlijke betaalrekening te storten en aan het eind van het jaar ieder de helft van het resterende bedrag (na de gezamenlijke uitgaven) toe te kennen.

Het finaal verrekenbeding wordt vaak in plaats van, of naast het periodiek verrekenbeding opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat er geen jaarlijkse verrekening plaatsvindt. Door ook het finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden op te nemen, wordt alsnog verrekend aan het einde van het huwelijk (door overlijden of echtscheiding).

• Beperkte gemeenschap (van goederen): gemeenschap van huis / inboedel
Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden kun je ook kiezen voor de 'beperkte gemeenschap'. Zoals de naam van deze variant doet vermoeden, wordt een beperkt deel van de bezittingen 'gemeenschappelijk bezit' van beide echtgenoten en voor het overige blijven de bezittingen van een van de echtgenoten privé. Door deze vorm van huwelijkse voorwaarden te kiezen, kun je o.a. bewerkstelligen dat alle verkijgingen ná de voltrekking van het huwelijk zullen vallen in de beperkte gemeenschap. Je kunt bijvoorbeeld uitsluiten dat verkijgingen door erfrecht (bijv. als erfgenaam of gelegateerde) en door schenking buiten de beperkte gemeenschap vallen.
Deze vorm van huwelijkse voorwaarden wordt wel gebruikt om de gezinswoning in de beperkte gemeenschap van goederen te laten vallen. De verkrijgingen van de afzonderlijke echtgenoten blijven dan privé-vermogen. Andere termen voor deze variant van huwelijkse voorwaarden zijn 'gemeenschap van woonhuis' of 'gemeenschap van inboedel': een combinatie van koude uitsluiting en beperkte gemeenschap.

Huwelijkse voorwaarden: staat van aanbrengsten

Om aan te geven welke zaken privé-eigendom blijven van elk van beide echtgenoten, kan een lijst met aanbrengsten ofwel een 'staat van aanbrengsten' worden ingeleverd bij de notaris. Hierop geven beide echtgenoten aan welke zaken ieders privé-eigendom moeten blijven.

Huwelijkse voorwaarden: waar je o.a. NIET vanaf kunt wijken

Je kunt d.m.v. de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden niet afwijken van de onderhoudsverplichting tegenover de kinderen.

Voor het vestigen van hypotheek op het woonhuis van het gezin of de verkoop van het woonhuis, is altijd toestemming nodig van de echtgenoot of echtgenote. De overeenkomst van huwelijkse voorwaarden mag de regels van 'gezinsbescherming' namelijk niet aantasten.

Ook van de wettelijke verplichting van het voorzien in elkaars onderhoud kan niet worden afgeweken door het maken van huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden: wanneer maken?

Huwelijkse voorwaarden kun je vóór of tijdens het huwelijk maken. Het grote voordeel van het laten maken van huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk is, dat je dit bij de notaris kunt regelen.

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk is de goedkeuring van de rechtbank nodig, wat resulteert in hogere kosten.

Huwelijkse voorwaarden: wijzigen

Het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk is mogelijk, maar net als bij het opstellen van (nieuwe) huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, moet er dus wel goedkeuring van de rechtbank worden verkregen, wat resulteert in hogere kosten. Je betaalt nu immers de notaris én de rechtbank.

De goedkeuring van de rechtbank is ook vereist als je na een geregistreerd partnerschap gaat trouwen en je voor dát huwelijk huwelijkse voorwaarden laat opstellen of de bestaande partnerschapsvoorwaarden laat wijzigen.

Huwelijkse voorwaarden: partnerschapsvoorwaarden

Het is niet noodzakelijk om huwelijkse voorwaarden te maken als opvolgend op een geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden een huwelijk wordt gesloten. De partnerschapsvoorwaarden zullen dan als huwelijkse voorwaarden van kracht blijven.

Huwelijkse voorwaarden: kosten

De kosten van het opstellen van huwelijkse voorwaarden verschillen per notaris. Een goedkope notaris zal rond de 500 euro rekenen, bij een dure notaris ben je al snel honderden euro's meer kwijt. De kosten van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk zijn hoger dan wanneer deze vóór het huwelijk worden gemaakt.

Huwelijkse voorwaarden: belangrijk

Zoals je begrijpt, is het opstellen van huwelijkse voorwaarden een ingewikkelde materie en er zijn zowel voordelen als nadelen aan verbonden. Deze beknopte uitzeenzetting belicht slechts een aantal van de vele mogelijkheden bij het maken van huwelijkse voorwaarden. Het is dan ook van het grootste belang dat je hierover uitgebreid met je notaris overlegt!

Huwelijkse voorwaarden :: Gerelateerde onderwerpen: algehele gemeenschap van goederen , gemeenschap van goederen , gemeenschappelijk vermogen , huwelijksvoorwaarden , trouwen

Kies een onderwerp uit deze lijst voor meer informatie:


Later nog eens terug komen op notaris .se?
Voeg notaris .se toe aan de favorieten van
je browser
door hier te klikken.
Notaris .se: jouw notaris site!

Zoekt u ook eens op: akte van huwelijkse voorwaarden , huwelijksevoorwaarden , huwlijks voorwaarden , huwlijkse voorwaarden , huwlijksvoorwaarden , kosten huwelijkse voorwaarden , trouwen huwelijkse voorwaarden , trouwen op huwelijkse voorwaardenDisclaimer: Hoewel wij onze best doen de gegevens op deze site zo goed
mogelijk geupdate te houden, zijn wij niet aansprakelijk voor
onjuistheden en fouten op deze site.

© 2006 Notaris.SE
- contact: info *apenstaartje* notaris *punt* se